บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1805, 1807 ถ.ลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร 02 349 4600 ต่อ 126

อีเมล์ : sales@iyacom.com